17 Aralık 2022 Cumartesi

FİZİK PROJE ÖDEVLERİ

Proje,amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.
Proje kelimesi Latince projectumdan gelir. 
Türkçemize birçok kelime gibi Fransızca projetden gelmiştir. 
Latince kelime, projicereden türemiştir ki bu da "bir şeyi ileriye atmak" demektir. 
Buradaki pro- hecesi, eylemden önce yapılan şeye ve aynı zamanda kelimenin devamındaki şeydene önce yapılana işaret etmektedir. 
Bu açıdan pro hecesi, Yunanca'daki πρό'ya benzemektedir. Latince köken olan kelimenin devâmı olan jacere ise "fırlatmak" demektir. Demek ki ilk önceleri proje kelimesinin anlamı "herhangi bir şey yapılmadan önce gelen şey" demekti. Kelime kullanılmaya başlandığında yalnızca bir işe başlanmadan önce yapılan plan demekti ve planın uygulamaya alındığı safhayı içine almıyordu. Projeyle beraber yapılagelen şeye nesne denirdi. 
Kelimenin kullanımı, proje yönetimiyle ilgili birkaç metot ortaya çıktığı 1950'lerde değişiverdi. Bundan sonra proje kelimesi, hem ilk baştaki anlamıyla projeyi, hem de nesneyi kapsar şekilde kullanılmaya başlandı.

1 Aralık 2022 Perşembe

DUYU ORGANLARI
 • Canlılar, iç ve dış çevrelerindeki değişiklikleri algılayıp bu değişimlere uyum sağladıkları sürece yaşamlarını devam ettirebilirler. 
 • Çevredeki uyarılar, duyu organlarındaki alıcı (reseptör) adıverilen özelleşmiş epitel hücreleri veya sinir uçlarıyla alınır. 
 • Oluşan uyartılar beyindeki belirli merkezlere iletilerek değerlendirilir ve algı oluşur. Dolayısıyla, duyu organımızla değil, beynimizle görür, işitir veya dokunduklarımızı algılarız.
 • Bir uyarının düzgün algılanabilmesi için alıcılar ile çevresel ve merkezî sinir sisteminin tam ve koordineli olarak görev yapması gerekir. Bu algılama işlemi uyarıların reseptörlerle alınmasıyla başlar. Vücutta, kan basıncı ve vücut pozisyonu gibi içsel uyarılara duyarlı iç alıcılar ve vücut dışındaki uyarılara duyarlı olan dış alıcılar vardır. Dış alıcılar duyu organlarında bulunur.
Mekanoreseptör:  Basınç, dokunma, gerilme, hareket ve ses gibi fiziksel değişiklikleri algılayan alıcılara denir. Deride ve kulakta bulunur
Kemoreseptör: Burun ve dilde bulunan koku ve tat gibi kimyasal uyarıları algılayan alıcılara denir. 
Fotoreseptörler: Işığa duyarlı reseptörler, gözde bulunur.
Termoreseptörler: Sıcak – soğuk duygusunu alır, deride bulunur.

 • Vücut içinde uyarı algılayan özelleşmiş reseptörlere osmoreseptörler denir.

9 Kasım 2022 Çarşamba

GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ
GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ 
1. PROTEİN SENTEZİ
Poliribozom (Polizom)
GENETİK ŞİFRE
Şifre: Bir bilgiyi bir formdan başka bir forma dönüştürmede kullanılan semboller sistemidir.
 • DNA'daki dört çeşit nükleotit (A, T, G, C) üçlü kombinasyonlar ile şifre oluşturur.
 • Bu nedenle DNA'da 4x3 = 64 çeşit şifre bulunur.

3 Kasım 2022 Perşembe

SİNİR SİSTEMİ


SİNİRLER, HORMONLAR VE HOMEOSTAZİ

 • Canlıların değişen dış koşullara karşı kendi iç dengesini korumalarına  ‘’homeostazi’’ denir.
 • Homeostazi sağlanmasında sinir sistemi, hormonal (endokrin) sistem etkin görev alır
 • Sinir sistemi; uyarıyı  elektriksel ve kimyasal yolla ileterek doku ve organlar hızlı tepki  verir.
 • Endokrin sistem; kana hormon vererek kimyasal olarak doku ve organları uyarır. Tepki oluşması uzun zaman alır.

GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ


1. GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ
2.  GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI
Gen Klonlama
Canlı Klonlama
3. GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARININ İNSAN HAYATINA ETKİSİ
Kök Hücre
Gen Terapisi
İnsan Genom Projesi
DNA Parmak İzi
BİYOGÜVENLİK VE BİYOETİK
Biyogüvenlik
Biyoetik

31 Ekim 2022 Pazartesi

HÜCRE (FEN BİLİMLERİ 7)


Temel canlılık olaylarının gerçekleştiği canlının en küçük yapı birimine hücre denir.

 Hücreler çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük yapılardır.

 Ancak mikroskop denilen araçlarla görülebilir.

22 Eylül 2022 Perşembe

14 Eylül 2022 Çarşamba

İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ (FEN BİLİMLERİ 8.SINIF / LGS)2.İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ

a.Hava Olayları

 • Dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarının hava katmanı, su katmanı ve yer katmanı olduğunu biliyoruz.
 • Hava katmanı, Dünya’yı dıştan saran ve atmosfer adı verilen tabakadır.
 • Kalınlığı 10.000 km’yi bulan atmosfer, canlıların yaşaması için gerekli olan gazları bulundurur. Güneş’ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını, Dünya’nın aşırı ısınmasını ve soğumasını önlemeye yarar.  Ayrıca hava olayları gibi pek çok etkiye neden olmaktadır. Atmosferde meydana gelen değişmeler hava olayları olarak adlandırılır. Hava olaylarının oluşmasında etkili olan gazlar ve bu gazların atmosferdeki yaklaşık oranları aşağıdaki görselde verilmiştir.

6 Eylül 2022 Salı

BİYOLOJİ VE CANLIL ARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri.
1. Canlıların Ortak Özellikleri.
A. Hücresel Yapı.
B. Beslenme.
C. Solunum.
Ç. Metabolizma.
D. Boşaltım.
E. Hareket.
F. Uyarılara Tepki.
G. Büyüme ve Gelişme.
Ğ. Üreme.
H. Uyum
I. Homeostazi
İ. Organizasyon

24 Ağustos 2022 Çarşamba

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI VE ÇEŞİTLİLİĞİ 2

1. BÖLÜM
1. CANLILARIN ÇEŞITLILIĞI VE SINIFLANDIRILMASI
1. SINIFLANDIRMANIN AMACI VE FAYDALARI
1. Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçüt, Yaklaşım ve Modeller
2. Günümüzde Kullanılan Sınıflandırma Yöntemi
2. SINIFLANDIRMADA KULLANILAN KATEGORILER VE BU KATEGORILER ARASINDAKI HİYERARŞI
3. İKİLİ ADLANDIRMA SISTEMI

2. BÖLÜM
2. CANLI ÂLEMLERI VE ÖZELLIKLERI
1. CANLI ÂLEMLERI
1. Bakteriler
Bakterilerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
2. Arkeler
Arkelerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
3. Protistler
Protistlerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
4. Bitkiler
Bitkilerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
5. Mantarlar
Mantarların Biyolojik ve Ekonomik Önemi
6. Hayvanlar
Hayvanların Biyolojik ve Ekonomik Önemi
2. VIRÜSLER
Virüsler ve Sağlığımız

10 Ağustos 2022 Çarşamba

HÜCRESEL SOLUNUM


1. HÜCRESEL SOLUNUMUN ÖNEMİ

Oksijenli Solunum
Mitokondrinin Yapısı

Oksijenli Solunum Evreleri
1. Glikoliz.
2. Pirüvik Asitten Asetil - CoA Oluşumu 
3. Krebs Döngüsü
4. Elektron Taşıma Sistemi (ETS) 

Oksidatif Fosforilasyon
Oksijensiz Solunum
Fermantasyon

A) Etil Alkol Fermantasyonu
B) Laktik Asit Fermantasyonu

2. FOTOSENTEZ VE SOLUNUM İLİŞKİSİ

7 Ağustos 2022 Pazar

5.SINIF FEN BİLİMLERİ PROJE ÖDEVLERİ
PROJE ÖDEV KONULARI:

 1. Dünya, Güneş ve Ay’ın hareketleri ile ilgili model tasarlanması 
 2. Ay’ın  evreleri ile ilgili model tasarlanması
 3. Canlıların Sınıflandırılması ile ilgili üç boyutlu şema tasarlanması
 4. Sürtünme kuvvetinin, yüzeyin cinsi ile ilişkisini açıklayan düzenek tasarlanması
 5. Sürtünmenin zararları ve yararlarını gösteren düzenek tasarlanması
 6. Maddenin hal değişim şeması üzerinde, ayrıntılı örneklerle açıklanması
 7. Su döngüsünün gösterildiği bir düzenek hazırlanması
 8. Seçeceğiniz bir konuda fen bilimleri gazetesi hazırlanması 
 9. Basit Bir Elektrik Devresi Hazırlama Proje Ödevi
 10. 14 Günlük Ay Gözlem Raporu Projesi
 11. Ay, Dünya ve Güneş’in Hareketi Modeli Proje Ödevi
 12. Ay’ın Dünya Çevresindeki Hareketini Gösteren Model Hazırlama

FEN BİLGİSİ 6-7-8 PERFORMANS VE PROJE KONULARIProje, Fransızca projet kökünden gelmektedir. Gerçekleştirilmesi istenen tasarı (isim)
Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

3 Ağustos 2022 Çarşamba

SİVRİSİNEK


 • Sivrisinekler tam başkalaşımlı böcekler olup 4 evreden geçerler: Suda geçen yumurta, larva, pupa evreleri ile karada geçen ve ergin evre. Sivrisinekler doğru bilinenin aksine kışın da hangi evrede olursa olsun yaşayabilir. 
 • Yumurtadan çıkan sivrisinek yavrularının (larva ve pupa), büyüme evrelerini tamamlayabilmeleri için küçük bir su birikintisine ihtiyaç duyar. Bu, çamurlu bir yağmur suyu, bataklık, çeltik, havuz suyu ya da teneke kapta birikmiş bir su olabilir. Ancak durgun sular sivrisineklerin tercih sebebidir. Çünkü bu sular, içerdikleri fotosentez yapabilen bitki öbekleri sayesinde, oksijence zengindirler. 
 • Sivrisinek yumurtaları su bulunan her ortamda gelişebilirler, ancak bazı şartların sağlanması gerekir: Yumurtadan çıkacak olan larva, yetişkin bir sinek oluncaya kadar farklı evreler geçirecektir. Her evrede de yavru sineğin farklı ihtiyaçları olacaktır. Kuraklık ve aşırı sıcak da yumurtaların gelişimini engelleyebilir.
 • Bir sivrisineğin kan emmek için konukçusunu nasıl bulduğu tam olarak bilinememektedir. Kanda bulunan aminoasitlerin, eminlerin ve amonyağın karışımı cezbedicidir. En iyi cezbetme etkisinin nem ve sıcaklık olduğu bilinmektedir.
 • Ergin dişi ve erkeklerin besini bitki ve meyve sularından aldıkları şeker ve proteinden oluşur. Dişiler, yumurta yapabilmek için kan emmek zorundadır. Laboratuvar ortamında bitkisel besinlerle uzun süre yaşatılabilirler fakat yumurta elde edilemez. Familya türlerinin hepsi kan emmez; tamamen bitkisel beslenenler de vardır.
 • Sivrisinekler kan taşıdıkları için hastalık bulaştırma riski vardır. Örneğin sarıhumma, fil hastalığı ya da sıtma gibi parazit hastalıklarını sivrisinekler taşıyabilir. AIDS'e sebep olan HIV ise bu canlılarda gelişme ortamı bulamaz. Virüsler, sivrisinekler tarafından taşınmaz.
 • Pek çok doğal düşmanları vardır. Kurbağalar, balıklar, kertenkeleler, bukalemunlar, kuşlar, yarasalar ve böcek larvaları; sivrisinek ve larvalarıyla beslenirler.
 • Sivrisineklerle mücadele için kimyasal ve fiziksel pek çok metot kullanılmaktadır. Ancak çok basit ve hızlı üremeleri nedeniyle etkin bir mücadele ile lokal temizliği mümkündür.

FOTOSENTEZ
CANLILIK VE ENERJİ 

1. ENERJİ VE YAŞAM
Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin trifosfat)
Fosforilasyon Çeşitleri
2. FOTOSENTEZ
FOTOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
Fotosentez Sürecinin Anlaşılmasına Katkı
Sağlayan Bilim İnsanları ve Çalışmaları
Fotosentez ve Fotosentezin Gerçekleştiği Yapılar
FOTOSENTEZ REAKSİYONLARI 
1. Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
2. Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Organik Moleküllerin Sentezi
FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Klorofil Miktarı
Işık Şiddeti
Işığın Dalga Boyu
CO2 Yoğunluğu
Sıcaklık
Tarımsal Ürün Miktarını Artırmada
Yapay Işıklandırma
2.KEMOSENTEZ
KEMOSENTEZ VE KEMOSENTEZİN
CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
KEMOSENTEZİN MADDE DÖNGÜLERİNE KATKISI VE
ENDÜSTRİYEL ALANLARDA KULLANIMI

30 Temmuz 2022 Cumartesi

AYT SORU (GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ)
NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞFİ VE ÖNEMİ
NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞFİ VE ÖNEMİ
1. NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞİF SÜRECİ
2. NÜKLEİK ASİTLERİN ÇEŞİTLERİ VE GÖREVLERİ
DNA
RNA
Mesajcı RNA (mRNA)
Taşıyıcı RNA (tRNA)
Ribozomal RNA (rRNA)
3. HÜCREDEKİ GENETİK MATERYALİN ORGANİZASYONU
4. DNA REPLİKASYONU
(DNA ’NIN KENDİNİ EŞLEMESİ)

BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME

BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME 
1. ÇİÇEĞİN YAPISI VE KISIMLARI.
Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu.
Tozlaşma.
2. ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE DÖLLENME,
TOHUM VE MEYVE OLUŞUMU.
Döllenme.
Tohum Oluşumu.
Meyve Oluşumu.
3. DORMANSİ VE ÇİMLENME .
Dormansi.
Çimlenme.
Çimlenmeye Etki Eden Çevresel Faktörler.

BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI

2. BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI.
2.1. KÖKLERDE SU VE MİNERAL EMİLİMİ..
Minerallerin Topraktan Alınması.
2.2. BİTKİLERDE SU VE MİNERALLERİN GÖVDE VE
YAPRAKLARA TAŞINMASI.
Kök Basıncı.
Kohezyon - Gerilim Teorisi.
2.3. BİTKİLERDE FOTOSENTEZ ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI.

29 Temmuz 2022 Cuma

BİTKİLERİN YAPISI
1. BİTKİLERİN YAPISI.
1.1. ÇİÇEKLİ BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARININ YAPISI VE
GÖREVLERİ.
Bitkisel Dokular.
1. Meristem Doku.
2. Temel Doku.
3. İletim Doku.
4. Örtü Doku.
Bitkisel Organlar.
Kök.
Gövde.
Yaprak.
Kök, Gövde ve Yapraklarından Yararlanılan
Bitkiler.
1.2. BİTKİ GELİŞİMİNDE HORMONLARIN ETKİSİ.
Bitkilerde Hareket.

28 Temmuz 2022 Perşembe

GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN

 


GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

1.HAVA KİRLİLİĞİ

 • Katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktarda atmosferde bulunmasıdır.
Ülkemizde hava kirliliği;
 • Motorlu taşıtların egzozlarından çıkan gazlar,
 • Isınma amacıyla yakılan kömürlerden çıkan gazlar,
 • Sanayi tesislerinden çıkan gazlar nedeni ile oluşmaktadır.

MADDE DÖNGÜLERİ VE HAYATIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ


 • Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su, oksijen, azot, kükürt ve fosfor gibi maddeler devirli olarak kullanılır. Yani canlılar ihtiyaç duydukları bu maddeleri yaşadıkları ortamdan alır, kullanır ve sonra bir şekilde ortama geri verir. Maddelerin ekosistem içindeki bu dolaşımına madde döngüleri denir.

EKOSİSTEMDE MADDE VE ENERJİ AKIŞIBesinlerdeki enerjinin üreticilerden otçullara ve onlardan etçillere kadar olan iletimine, besin zinciri veya enerji aktarımı denir. 

EKOSİSTEMİN BİLEŞENLERİ BESLENME ŞEKİLLERİ ve EKOLOJİK KAVRAMLAR


 • Ekosistem üzerinde etkili olan ekolojik faktörler, abiyotik ve biyotik faktörler olarak ikiye ayırır.

Ekosistemi Etkileyen Faktörler

A.Abiyotik faktörler(Cansız varlıklar)

B.Biyotik faktörler(Canlı varlıklar)

Işık,
Sıcaklık,
Su,
Ortam pH'si,
Toprak ve mineraller,
İklim

Üreticiler
Tüketiciler
Ayrıştırıcılar

 

www.biyolojiduragi.com

BİYOLOJİ PROJE VE PERFORMANS ÖDEV KONULARI9.sınıf / 10.sınıf / 11.sınıf / 12.sınıf

25 Temmuz 2022 Pazartesi

KALITIM (GENETİK)


GENETİK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ve GAMET ÇEŞİDİ HESAPLANMASI

Kavramlar:

alel

biyolojik çeşitlilik

dihibrit

dominant

eş baskınlık

eşeye bağlı kalıtım

fenotip

gen

genotip

gonozom

, hemofili

heterozigot

homozigot

monohibrit

mutasyon

otozom

Punnett karesi

rekombinasyon

renk körlüğü

resesif

soyağacı

varyasyon

 

 

 Kalıtım bilimi (genetik): Canlılardaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan faktörleri, bu faktörlerin 

nesilden nesle nasıl geçtiğini araştıran bilim dalına kalıtım bilimi veya genetik denir.

CANLILARDA ÜREME (EŞEYSİZ VE EŞEYLİ ÜREME)


EŞEYSİZ ÜREME

 • Bir canlının tek başına, gamet oluşumu ve döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşturmasıdır.
 • Bazı ökaryot canlılar ile prokaryotların çoğu eşeysiz olarak çoğalır.
 • Çok hücreli organizmalardan bazı omurgasız hayvanlar, algler ve gelişmiş bazı bitkiler de eşeysiz üreme ile çoğalabilir.

BİYOLOJİ HABERLERİ

POPÜLER YAYINLAR


FİZİK DERSİ