10 Ağustos 2022 Çarşamba

HÜCRESEL SOLUNUM

1. HÜCRESEL SOLUNUMUN ÖNEMİ
Oksijenli Solunum
Mitokondrinin Yapısı
Oksijenli Solunum Evreleri
1. Glikoliz.
2. Pirüvik Asitten Asetil - CoA Oluşumu 
3. Krebs Döngüsü
4. Elektron Taşıma Sistemi (ETS) - Oksidatif
Fosforilasyon
Oksijensiz Solunum
Fermantasyon
A) Etil Alkol Fermantasyonu
B) Laktik Asit Fermantasyonu
2. FOTOSENTEZ VE SOLUNUM İLİŞKİSİ