17 Aralık 2022 Cumartesi

FİZİK PROJE ÖDEVLERİ

Proje,amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.
Proje kelimesi Latince projectumdan gelir. 
Türkçemize birçok kelime gibi Fransızca projetden gelmiştir. 
Latince kelime, projicereden türemiştir ki bu da "bir şeyi ileriye atmak" demektir. 
Buradaki pro- hecesi, eylemden önce yapılan şeye ve aynı zamanda kelimenin devamındaki şeydene önce yapılana işaret etmektedir. 
Bu açıdan pro hecesi, Yunanca'daki πρό'ya benzemektedir. Latince köken olan kelimenin devâmı olan jacere ise "fırlatmak" demektir. Demek ki ilk önceleri proje kelimesinin anlamı "herhangi bir şey yapılmadan önce gelen şey" demekti. Kelime kullanılmaya başlandığında yalnızca bir işe başlanmadan önce yapılan plan demekti ve planın uygulamaya alındığı safhayı içine almıyordu. Projeyle beraber yapılagelen şeye nesne denirdi. 
Kelimenin kullanımı, proje yönetimiyle ilgili birkaç metot ortaya çıktığı 1950'lerde değişiverdi. Bundan sonra proje kelimesi, hem ilk baştaki anlamıyla projeyi, hem de nesneyi kapsar şekilde kullanılmaya başlandı.


9.SINIFLAR İÇİN PROJE VE  ÖDEV  KONULARI:

FİZİK PROJE VE ÖDEV KONULARI:

Temel birimler ve bunların uluslar arası tanımlarının araştırılması.9. Sınıf Fizik Konuları

1 Fizik Bilimine Giriş


2 Madde ve Özellikleri
Kütle, Hacim, Özkütle

3 Hareket ve Kuvvet
 • Referans Noktası
 • Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme
 • Sürat, Hız
 • Anlık Hız, Ortalama Hız
 • Kuvvet
 • İvme
 • Eylemsizlik
 • Etki-Tepki Kuvvetleri
 • Sürtünme Kuvveti

4 Enerji

 • İş, Enerji, Güç
 • Öteleme Kinetik Enerjisi
 • Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi
 • Esneklik Potansiyel Enerjisi
 • Mekanik Enerji, Enerji Korunumu
 • Enerji Dönüşümü
 • Verim
 • Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji
5 Isı ve Sıcaklık
 • Isı, Sıcaklık, İç Enerji
 • Öz Isı
 • Isı Sığası
 • Hâl Değişimi
 • Isıl Denge
 • Enerji İletim Hızı
 • Isı Yalıtımı
 • Hissedilen Sıcaklık, Küresel Isınma
 • Genleşme, Büzülme
 • 9.6 Elektrostatik
 • İletken, Yalıtkan, Yük Dağılımı
 • Elektriksel Kuvvet
 • Elektriksel Alan10.SINIFLAR İÇİN PROJE VE  ÖDEV  KONULARI:

 1. Aynalar
 2. Işığın Kırılması ve Mercekler
 3. Gölge Oluşumu Basınç
 4. Kaldırma Kuvveti
 5. Elektrik Devreleri
 6. Mıknatıslar
 7. Manyetik Alan
 8. Su Dalgaları,
 9. Ses Dalgaları
 10. Işığın Yansıması ve
 11. Aydınlanma
 12. Sıvıların özelliklerinden adezyon,kohezyon,yüzey gerilimi ve kılcallık olaylarının günlük yaşama etkilerinin araştırılması,avantaj ve dezavantajları.
 13. Enerji kayıpları ve önlenmesi konulu proje veya araştırma.
 14. Enerji tasarrufu
 15. Güneşte enerjinin üretim aşamalarının incelenmesi.
 16. Atmosfer olaylarının genel olarak oluşum mekanizmalarının araştırılması
 17. Durgun (statik) elektrik etkilerine göre çalışan araçların yapısı ve çalışma ilkeleri(fotokopi,yazıcı…v.b cihazlar)
 18. Newton hareket yasaları ve uygulamaları.
 19. Bağıl hareket, Einstein in rölativite teorisi.
 20. İvmeli hareketlerde temel bağıntılar, grafikler ve örnek problem çözümü.
 21. Enerji çeşitleri, Enerjinin korunum yasası, enerji dönüşümleri.
 22. Serbest projeler.
 23. Pillerin çevreye etkileri.
 24. Göreli uzunluk,kütle ve zaman kavramlarının araştırılması.Kütle enerji ilişkisinin araştırılması.
 25. Her türden dalgaların karşılaşması ve bu durumun bilimsel alanda kullanım yerleri.
 26. Her türden(ses,su,yay,radyo… ) dalgaların insan için oluşturabileceği tehditler ve korunma tedbirleri.
 27. 10. sınıf müfredatında adı geçen bazı bilim insanlarının yaşam öyküleri.
 28. Bazı konularla ilgili görsel sunu hazırlanması.
 29. Sanal Gerçeklik
10. Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı

 • Bu yazımızda 10. Sınıf Fizik Konuları (2020-2021) MEB yer almaktadır.

10. Sınıf Fizik 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Elektrik ve Manyetizma

 • Elektrik Akımı
 • Potansiyel Fark
 • Direnç
 • Ohm Yasası
 • Eşdeğer Direnç
 • İç Direnç
 • Elektromotor Kuvvet
 • Elektrik Enerjisi
 • Elektriksel Güç
 • Manyetizma

2. Ünite: Basınç ve Kaldırma Kuvveti

 • Katı Basıncı
 • Akışkan Basıncı
 • Basınç Kuvveti
 • Pascal Prensibi
 • Bernoulli İlkesi
 • Archimedes İlkesi
 • Kaldırma Kuvveti

10. Sınıf Fizik 2. Dönem Konuları

3. ÜNİTE: Dalgalar

 • Dalga, Titreşim
 • Dalga Hareketi
 • Dalga Boyu
 • Periyot, Frekans
 • Hız
 • Genlik
 • Atma
 • Dalga Tepesi
 • Dalga Çukuru
 • Odak Noktası
 • Merkez
 • Stroboskop
 • Rezonans
 • Ses Yüksekliği
 • Ses Şiddeti
 • Tını, Yankı, Uğultu
 • Gürültü, Ses kirliliği
 • Deprem Dalgası

4. Ünite: Optik

 • Aydınlanma Şiddeti
 • Işık Şiddeti
 • Işık Akısı
 • Gölge
 • Yarı Gölge
 • Yansıma
 • Odak Noktası, Merkez
 • Tepe Noktası, Asal Eksen
 • Kırılma, Kırıcılık İndisi
 • Snell Yasası
 • Tam Yansıma, Sınır Açısı
 • Görünür Uzaklık
11.SINIFLAR İÇİN PROJE VE  ÖDEV  KONULARI:

11.Sınıf proje Konuları

 1. Vektörler
 2. Bağıl Hareket
 3. Dinamik
 4. Enerji
 5. İtme ve Momentum
 6. Tork ve Denge
 7. Elektriksel Kuvvet, Alan, Potansiyel ve Potansiyel Enerji
 8. Kondansatörler
 9. Manyetik Alan ve İndüklenme
 10. Alternatif Akım Devreleri
 11. Transformatörler
 12. Alternatif enerji kaynaklarından birinin incelenmesi
 13. Elektrik santrallerinin çalışma ilkeleri.
 14. Çevre korumaya yönelik projeler.
 15. Evsel atıkların yeniden kazandırılması.
 16. Magnetik devre örnekleri ve çalışma ilkelerinin araştırılması.
 17. Fizikte bazı buluşların hikayeleri.
 18. Bazı Nobel fizik ödüllerinin konularının incelenmesi ve uygulamaya katkısı.
 19. Roketlerin çalışma ilkeleri.
 20. Transformatörlerin yapısı ve kullanım alanları.
 21. Dairesel hareket ve uygulamaları.
 22. Elektrik devrelerinde güvenlik.
 23. Elektroliz ve kaplamacılık.
 24. Mekanik ve elektrikli oyuncak yapımı.
 25. Statik elektrik ile ilgili günlük yaşamda karşılaşılan problemler ve çözümleri.
 26. Kondansatörlerin yapısı ve kullanım yerlerinin tespiti.
 27. Devre çözümlemesi(Doğru akım devreleri)
 28. Bilgisayar ve diğer araçlarda bilgi depolanması yöntemleri.
 29. Uydu hareketlerinin incelenmesi ve uyduların haberleşmede kullanımları.
 30. Keeplerin çalışmalarının incelenmesi.
 31. Fizikle ilgili internet sitelerinin araştırılması ve fizik olaylarının animasyonlu görüntülerini içeren CD hazırlanması.
 32. Fizikte bir konu ile ilgili bilgisayar ortamında anlatım yapılması.
 33. Bilgisayarın fizik dersinde kullanımı ile ilgili sunu hazırlanması.
 34. Öğrencilerin seçeceği serbest projeler.
 35. Trafik problemlerine yönelik çözümler üretilmesi.
 36. Deprem ve diğer tabii afetlerde alınacak tedbirlerin araştırılması.
 37. Fizikte herhangi bir konu ile ilgili deney araçlarının geliştirilmesi, yeni bir deney tasarımı.
 38. Fizik biliminin tıp alanında kullanımı ile ilgili her hangi bir konunun incelenmesi.
 39. Üniversitelerin Fizik bölümleri ziyaret edilerek, fizik biliminin son yıllarda yoğun olarak ilgilendiği konularla ilgili röportaj yapılması.
 40. Nükleer enerjinin üretiminin incelenmesi.

11.Sınıf Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

1.Dönem Fizik Konuları ve Müfredatı

1 Kuvvet ve Hareket
 • Vektörler
 • Bağıl Hareket
 • Newton’ın Hareket Yasaları
 • Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
 • İki Boyutta Hareket
 • Enerji ve Hareket
 • İtme ve Çizgisel Momentum
2.Dönem Fizik Konuları ve Müfredatı
 • Tork
 • Denge ve Denge Şartları
 • Basit Makineler
11.2 Elektrik ve Manyetizma
 • Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
 • Elektriksel Potansiyel
 • Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
 • Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
 • Alternatif Akım
 • Transförmatörler

12.SINIFLAR İÇİN PROJE VE  ÖDEV  KONULARI:

12. Sınıfların proje Konuları
 1. Manyetizmanın kaynağı nedir?
 2. Magnetik depolama ve kayıt aygıtları
 3. Kütle spektrometresinin çalışma ilkeleri
 4. Dalgalarla açıklanabilen ışık olaylarının ve tarihçelerinin araştırılması.
 5. Işık konusundaki görüşler ve destekleyici deneyler.
 6. Fotoelektrik ve uygulamaları.
 7. Radyo dalgalarının özellikleri ve haberleşme.
 8. X-ışınlarının üretimi ve uygulama alanları.
 9. LASER üretimi ve uygulama alanları.
 10. Einstein in Rölativite teorilerinin incelenmesi.
 11. Güneş enerjisinden yararlanma, güneş arabaları ve güneş kolektörleri.
 12. Fotoselli projeler.
 13. Mikrodalgaların uygulama alanları.
 14. Ossiloskopların yapısı ve kullanım amaçları.
 15. Modern atom teorisinin araştırılması.
 16. Elektronun yük ve kütlesinin bulunması ile ilgili tarihsel deneylerin araştırılması.
 17. Yıldızların(Güneş bir yıldızdır.) enerji üretme mekanizmaları.
 18. Atomların soğurma ve salma spektrumlarının incelenmesi.
 19. Atomların ışık yayınlama yollarının incelenmesi.
 20. Franck-Hertz deneyinin atomun yapısına katkısı ve deneyin yapılış şekli.
 21. Öğrencilerin seçecekleri serbest projeler.
 22. Elektrik ve mekanik rezonans olayının araştırılması
 23. Doopler etkisinin araştırılması
 24. Güneş pillerinin yapısı ve uygulama alanları.
 25. Transformatörlerin yapısı ve uygulama alanları.
 26. Alternatif akım devrelerinin incelenmesi.
 27. Üç boyutlu yazıcıların  incelenmesi.
 28. Düzgün Çembersel Hareket
 29. Açısal Momentum
 30. Kütle Çekimi ve Kepler Yasaları
 31. Basit Harmonik Hareket
 32. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
 33. Elektromanyetik Dalgalar
 34. Radyoaktivite
 35. Atom Modelleri
 36. Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
 37. Özel Görelilik Kuramı
 38. Siyah Cisim Işıması, Fotoelektrik Olay, Compton Olayı
 39. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
1. Dönem 12. Sınıf Fizik Konuları

1 Çembersel Hareket
 • Düzgün Çembersel Hareket
 • Dönerek Öteleme Hareketi
 • Açısal Momentum
 • Kütle Çekim Kuvveti
 • Kepler Kanunları
2 Basit Harmonik Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
3 Dalga Mekaniği
 • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
 • Elektromanyetik Dalgalar
2. Dönem 12. Sınıf Fizik Konuları

4 Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
 • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
 • Radyoaktivite
5 Modern Fizik
 • Özel Görelilik
 • Kuantum Fiziğine Giriş
 • Fotoelektrik Olayı
 • Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

6 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 • Görüntüleme Teknolojileri
 • Yarı İletken Teknolojisi
 • Süper İletkenler
 • Nanoteknoloji
 • Laser Işınları


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

BİYOLOJİ HABERLERİ

POPÜLER YAYINLAR


FİZİK DERSİ