21 Temmuz 2022 Perşembe

CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI 1


1. BÖLÜM
CANLILARIN ÇEŞITLILIĞI VE SINIFLANDIRILMASI
SINIFLANDIRMANIN AMACI VE FAYDALARI
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçüt, Yaklaşım ve Modeller
Günümüzde Kullanılan Sınıflandırma Yöntemi
SINIFLANDIRMADA KULLANILAN KATEGORILER VE BU KATEGORILER ARASINDAKI HİYERARŞI
İKİLİ ADLANDIRMA SISTEMI

2. BÖLÜM
CANLI ÂLEMLERI VE ÖZELLIKLERI
CANLI ÂLEMLERI
Bakteriler
Bakterilerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
Arkeler
Arkelerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
Protistler
Protistlerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
Bitkiler
Bitkilerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
Mantarlar
Mantarların Biyolojik ve Ekonomik Önemi
Hayvanlar
Hayvanların Biyolojik ve Ekonomik Önemi
VIRÜSLER 

CANLIDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER

   • Canlılar periyodik cetvelde bulunan 114 elementten 26’sını içerir. Bunlardan 6 tanesi canlı kütlesinin ana kaynağını oluşturur ve yaşam elementleri adını alır. Bu elementler; C(Karbon), H(Hidrojen), O (Oksijen), N(Azot), P(Fosfor) ve S(Kükürt)’dir
  • Atomlar - İnorganik moleküller - Organik moleküller 
  • Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir.

BİYOLOJİ HABERLERİ

POPÜLER YAYINLAR


FİZİK DERSİ