24 Ağustos 2022 Çarşamba

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI VE ÇEŞİTLİLİĞİ 2

1. BÖLÜM
1. CANLILARIN ÇEŞITLILIĞI VE SINIFLANDIRILMASI
1. SINIFLANDIRMANIN AMACI VE FAYDALARI
1. Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçüt, Yaklaşım ve Modeller
2. Günümüzde Kullanılan Sınıflandırma Yöntemi
2. SINIFLANDIRMADA KULLANILAN KATEGORILER VE BU KATEGORILER ARASINDAKI HİYERARŞI
3. İKİLİ ADLANDIRMA SISTEMI

2. BÖLÜM
2. CANLI ÂLEMLERI VE ÖZELLIKLERI
1. CANLI ÂLEMLERI
1. Bakteriler
Bakterilerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
2. Arkeler
Arkelerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
3. Protistler
Protistlerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
4. Bitkiler
Bitkilerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
5. Mantarlar
Mantarların Biyolojik ve Ekonomik Önemi
6. Hayvanlar
Hayvanların Biyolojik ve Ekonomik Önemi
2. VIRÜSLER
Virüsler ve Sağlığımız

10 Ağustos 2022 Çarşamba

HÜCRESEL SOLUNUM


1. HÜCRESEL SOLUNUMUN ÖNEMİ

Oksijenli Solunum
Mitokondrinin Yapısı

Oksijenli Solunum Evreleri
1. Glikoliz.
2. Pirüvik Asitten Asetil - CoA Oluşumu 
3. Krebs Döngüsü
4. Elektron Taşıma Sistemi (ETS) 

Oksidatif Fosforilasyon
Oksijensiz Solunum
Fermantasyon

A) Etil Alkol Fermantasyonu
B) Laktik Asit Fermantasyonu

2. FOTOSENTEZ VE SOLUNUM İLİŞKİSİ

7 Ağustos 2022 Pazar

5.SINIF FEN BİLİMLERİ PROJE ÖDEVLERİ
PROJE ÖDEV KONULARI:

 1. Dünya, Güneş ve Ay’ın hareketleri ile ilgili model tasarlanması 
 2. Ay’ın  evreleri ile ilgili model tasarlanması
 3. Canlıların Sınıflandırılması ile ilgili üç boyutlu şema tasarlanması
 4. Sürtünme kuvvetinin, yüzeyin cinsi ile ilişkisini açıklayan düzenek tasarlanması
 5. Sürtünmenin zararları ve yararlarını gösteren düzenek tasarlanması
 6. Maddenin hal değişim şeması üzerinde, ayrıntılı örneklerle açıklanması
 7. Su döngüsünün gösterildiği bir düzenek hazırlanması
 8. Seçeceğiniz bir konuda fen bilimleri gazetesi hazırlanması 
 9. Basit Bir Elektrik Devresi Hazırlama Proje Ödevi
 10. 14 Günlük Ay Gözlem Raporu Projesi
 11. Ay, Dünya ve Güneş’in Hareketi Modeli Proje Ödevi
 12. Ay’ın Dünya Çevresindeki Hareketini Gösteren Model Hazırlama

FEN BİLGİSİ 6-7-8 PERFORMANS VE PROJE KONULARIProje, Fransızca projet kökünden gelmektedir. Gerçekleştirilmesi istenen tasarı (isim)
Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

3 Ağustos 2022 Çarşamba

SİVRİSİNEK


 • Sivrisinekler tam başkalaşımlı böcekler olup 4 evreden geçerler: Suda geçen yumurta, larva, pupa evreleri ile karada geçen ve ergin evre. Sivrisinekler doğru bilinenin aksine kışın da hangi evrede olursa olsun yaşayabilir. 
 • Yumurtadan çıkan sivrisinek yavrularının (larva ve pupa), büyüme evrelerini tamamlayabilmeleri için küçük bir su birikintisine ihtiyaç duyar. Bu, çamurlu bir yağmur suyu, bataklık, çeltik, havuz suyu ya da teneke kapta birikmiş bir su olabilir. Ancak durgun sular sivrisineklerin tercih sebebidir. Çünkü bu sular, içerdikleri fotosentez yapabilen bitki öbekleri sayesinde, oksijence zengindirler. 
 • Sivrisinek yumurtaları su bulunan her ortamda gelişebilirler, ancak bazı şartların sağlanması gerekir: Yumurtadan çıkacak olan larva, yetişkin bir sinek oluncaya kadar farklı evreler geçirecektir. Her evrede de yavru sineğin farklı ihtiyaçları olacaktır. Kuraklık ve aşırı sıcak da yumurtaların gelişimini engelleyebilir.
 • Bir sivrisineğin kan emmek için konukçusunu nasıl bulduğu tam olarak bilinememektedir. Kanda bulunan aminoasitlerin, eminlerin ve amonyağın karışımı cezbedicidir. En iyi cezbetme etkisinin nem ve sıcaklık olduğu bilinmektedir.
 • Ergin dişi ve erkeklerin besini bitki ve meyve sularından aldıkları şeker ve proteinden oluşur. Dişiler, yumurta yapabilmek için kan emmek zorundadır. Laboratuvar ortamında bitkisel besinlerle uzun süre yaşatılabilirler fakat yumurta elde edilemez. Familya türlerinin hepsi kan emmez; tamamen bitkisel beslenenler de vardır.
 • Sivrisinekler kan taşıdıkları için hastalık bulaştırma riski vardır. Örneğin sarıhumma, fil hastalığı ya da sıtma gibi parazit hastalıklarını sivrisinekler taşıyabilir. AIDS'e sebep olan HIV ise bu canlılarda gelişme ortamı bulamaz. Virüsler, sivrisinekler tarafından taşınmaz.
 • Pek çok doğal düşmanları vardır. Kurbağalar, balıklar, kertenkeleler, bukalemunlar, kuşlar, yarasalar ve böcek larvaları; sivrisinek ve larvalarıyla beslenirler.
 • Sivrisineklerle mücadele için kimyasal ve fiziksel pek çok metot kullanılmaktadır. Ancak çok basit ve hızlı üremeleri nedeniyle etkin bir mücadele ile lokal temizliği mümkündür.

FOTOSENTEZ
CANLILIK VE ENERJİ 

1. ENERJİ VE YAŞAM
Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin trifosfat)
Fosforilasyon Çeşitleri
2. FOTOSENTEZ
FOTOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
Fotosentez Sürecinin Anlaşılmasına Katkı
Sağlayan Bilim İnsanları ve Çalışmaları
Fotosentez ve Fotosentezin Gerçekleştiği Yapılar
FOTOSENTEZ REAKSİYONLARI 
1. Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
2. Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Organik Moleküllerin Sentezi
FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Klorofil Miktarı
Işık Şiddeti
Işığın Dalga Boyu
CO2 Yoğunluğu
Sıcaklık
Tarımsal Ürün Miktarını Artırmada
Yapay Işıklandırma
2.KEMOSENTEZ
KEMOSENTEZ VE KEMOSENTEZİN
CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
KEMOSENTEZİN MADDE DÖNGÜLERİNE KATKISI VE
ENDÜSTRİYEL ALANLARDA KULLANIMI

BİYOLOJİ HABERLERİ

POPÜLER YAYINLAR


FİZİK DERSİ