7 Ağustos 2022 Pazar

FEN BİLGİSİ 6-7-8 PERFORMANS VE PROJE KONULARIProje, Fransızca projet kökünden gelmektedir. Gerçekleştirilmesi istenen tasarı (isim)
Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ

 1. Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
 2. Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
 3. Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.
 4. Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.
 5. Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.
 6. Isaac Newtonun hayatını araştırma.
 7.  Madde, cisim,katı,sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
 8. Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.
 9. Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.
 10. Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.
 11. Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
 12. Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarının araştırılması
 13. Organik tarımın araştırılması
 14. Madam Cruie, Dalton ve Becquerel`in yaşam öykülerinin araştırılması
 15. Atomdan daha küçük parçacıkların varlığının araştırılması
 16. Hemofili hastalığının araştırılması
 17. Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması
 18. İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması
 19. Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması
 20. Periskop`un araştırılması
 21. Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?
 22. Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması
 23. Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması
 24. Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması
 25. Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması
 26. Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması
 27. Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun  araştırılması
 28. Yer altı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması
 29. Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması

 

6.SINIF PROJE KONULARI

 1. Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması
 2. Hayvansal hücre çeşitlerinin araştırılması
 3. İnsanda gelişme dönemleri
 4. Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar
 5. Organik tarım insanlık için önemi
 6. Bileşke kuvvet
 7. Yerçekimi kuvveti
 8. Dinamometre yapımı
 9. Atomun yapısı
 10. Molekül modeli yapımı
 11. Basit elektrik devresi
 12. İletken ve yalıtkan maddeler
 13. Basit reosta modeli
 14. Teknolojik gelişmelerin dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanımı
 15. Soluk alıp verme mekanizması
 16. Teknolojik gelişmelerin solunum sistemi sağlığına olumlu, olumsuz etkileri
 17. Isının yayılma yolları
 18. Isı yalıtımının teknolojik önemi
 19. Yansıma kanunları
 20. Yankı olayı
 21. Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından yararlanılması
 22. Madenlerin teknolojik hammadde olarak önemi
 23. Erozyon olayı
7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ  LİSTESİ

 1. Sindirim sistemi organları ile ilgili poster yapımı
 2. Boşaltım sistemi hastalıkları ve tedavi yöntemlerini araştırma
 3. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterimi
 4. Duyu organları ile ilgili poster hazırlama
 5. Bağımlılık yaratan maddeler hakkında bilgi ve resim toplama
 6. İş ile ilgili deney düzeneği hazırlama
 7. Enerji türlerinin araştırılması
 8. Basit makinelerin yaşantımızdaki önemi ile ilgili kompozisyon yazma
 9. Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili pano hazırlama
 10. Elektriklenme çeşitlerini araştırma
 11. Ampermetre, voltmetre ile ilgili bilgi toplama
 12. Basit bir elektrik devresi hazırlama
 13. Periyodik cetveli araştırma
 14. İlk yirmi element ve simgeleri ile ilgili poster hazırlama
 15. Atomun yapısını gösteren basit bir model yapımı
 16. İlk yirmi element atomlarının elektron dağılımını çizme
 17. Element ve bileşikler arasındaki farklar ile ilgili çizelge hazırlama
 18. Kovalent ve iyonik bağlı bileşikler için örnek çizimler yapma
 19. Karışım çeşitlerine örnek numuneler hazırlama
 20. Elektrolitlerle ilgi deney düzeneği yapma
 21. Renklerin oluşumu ve görünmesi ile ilgili araştırma
 22. Işığın yansıması ve kırılması ile ilgili çizimler yapma
 23. Merceklerin kullanım alanları
 24. Tür, habitat, popülasyon, ekosistem hakkında bilgi toplama
 25. Nesli tükenen canlılar ile ilgili araştırma
 26. Kuyruklu yıldızlar
 27. Güneş sistemi ile ilgili araştırma
 28. Teleskoplarla ilgili araştırma
 29. Uzay ile ilgili yayınlanmış posterleri toplama

 


7. SINIF PROJE KONULARI

 1. Karışımların ayrılma yöntemleri
 2. Fiziksel olaylar ve insanlara etkileri
 3. Kimyasal olaylar ve insanlara etkileri
 4. Periyodik cetvel
 5. Dinamometre yapımı
 6. Terazi yapımı
 7. Kaldıraç çeşitleri yapımı
 8. Palanga yapımı
 9. Pascal Prensibiyle çalışan araçlar
 10. Doğanın dengesini bozan etmenler
 11. Doğadaki madde döngülerinin çizimi
 12. Çevreyi kirleten etmenler
 13. Çevre bozulmasının sonuçları
 14. Erozyon ve korunma yolları

 
8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ  LİSTESİ

 1. Mitoz Hücre bölünmesini evreleri çizerek açıklama.
 2. Kalıtım hakkında araştırma yapma.
 3. Mendel`in çalışmalarını araştırma.
 4. İnsanlarda yaygın görülen kalıtsal hastalıkları araştırma.
 5. Akraba evliliği ve sakıncalarını araştırma.
 6. Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırma.
 7. Mayoz Hücre Bölünmesini evreleri çizerek açıklama.
 8. DNA`nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapma.
 9. DNA`nın kendini nasıl eşlediğini basit bir şema ile gösterme.
 10. Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramlarını aralarındaki ilişkileri göstererek açıklama.
 11. Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını aralarındaki farkları bularak ve örnekler vererek açıklama.
 12. Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliğini araştırma.
 13. Evrim kavramını örneklerle açıklama.
 14. Sıvıların kaldırma kuvvetini araştırma.
 15. Gazların kaldırma kuvvetini araştırma.
 16. Basınç ve çeşitlerini araştırma.
 17. Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanları.
 18. Periyodik sistemde elementlerin sınıflandırılması.
 19. Metal, ametal ve yarı metallere örnekler vererek günlük hayattaki kulanım alanların araştırma.
 20. Kimyasal bağları örneklerle araştırma
 21. Kimyasal tepkime ve çeşitlerini araştırma.
 22. Asit yağmurlarını araştırma.
 23. Su sertliği ve bölgedeki suların sertliğini inceleme.
 24. Ses ve ses dalgalarını araştırma.
 25. Isı ve sıcaklık arasındaki farkları örneklerle açıklama.
 26. Besin zincirini bir besin zinciri hazırlayarak açıklama.
 27. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını araştırma.
 28. Bir elektro mıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden yararlanarak bulma.
 29. Elektrik akımının manyetik etkisinin günlük hayatta kullanıldığı yerleri araştırma.
 30. Evrenin oluştuğu Büyük Patlama`yı araştırma.
 31. Hava olaylarını örneklerle açıklama.


8.SINIF PROJE KONULARI

 1. Kimyasal Bağlar
 2. Kimyasal denklemler ve denkleştirme yolları
 3. Kimyasal olaylar ve çevreye yararları
 4. Asit yağmurlarının oluşumu ve çevreye etkileri
 5. Besin maddelerinin insanlar için önemi
 6. Vitaminlerin önemi ve eksikliğindeki hastalıklar
 7. Oksijenli ve Oksijensiz solunum
 8. DNA`nın yapısı ve kromozomlar
 9. Kalıtım ve kalıtsal hastalıklar
 10. Kök Hücreler
 11. Genetik kopyalama
 12. Biyoteknoloji alanındaki son yenilikler
 13. Akraba evliliğinin sonuçları
 14. Üreme ve çeşitleri
 15. Mitoz bölünme safhaları
 16. İnsanda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler
 17. Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar
 18. Kapı zili ile oluşan basit elektrik devresi
 19. Elektromıknatıs yapımı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

BİYOLOJİ HABERLERİ

POPÜLER YAYINLAR


FİZİK DERSİ