30 Temmuz 2022 Cumartesi

AYT SORU (GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ)
NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞFİ VE ÖNEMİ
NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞFİ VE ÖNEMİ
1. NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞİF SÜRECİ
2. NÜKLEİK ASİTLERİN ÇEŞİTLERİ VE GÖREVLERİ
DNA
RNA
Mesajcı RNA (mRNA)
Taşıyıcı RNA (tRNA)
Ribozomal RNA (rRNA)
3. HÜCREDEKİ GENETİK MATERYALİN ORGANİZASYONU
4. DNA REPLİKASYONU
(DNA ’NIN KENDİNİ EŞLEMESİ)

BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME

BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME 
1. ÇİÇEĞİN YAPISI VE KISIMLARI.
Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu.
Tozlaşma.
2. ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE DÖLLENME,
TOHUM VE MEYVE OLUŞUMU.
Döllenme.
Tohum Oluşumu.
Meyve Oluşumu.
3. DORMANSİ VE ÇİMLENME .
Dormansi.
Çimlenme.
Çimlenmeye Etki Eden Çevresel Faktörler.

BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI

2. BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI.
2.1. KÖKLERDE SU VE MİNERAL EMİLİMİ..
Minerallerin Topraktan Alınması.
2.2. BİTKİLERDE SU VE MİNERALLERİN GÖVDE VE
YAPRAKLARA TAŞINMASI.
Kök Basıncı.
Kohezyon - Gerilim Teorisi.
2.3. BİTKİLERDE FOTOSENTEZ ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI.

BİYOLOJİ HABERLERİ

POPÜLER YAYINLAR


FİZİK DERSİ