28 Temmuz 2022 Perşembe

BİYOLOJİ PROJE VE PERFORMANS ÖDEV KONULARI9.sınıf / 10.sınıf / 11.sınıf / 12.sınıf


9.SINIF BİYOLOJİ PROJE ÖDEVİ KONULARI 
 1. Vitaminlerin sağlığımıza olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılması.
 2. Enzimlerin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarının araştırılması.
 3. Farmakolojik değeri olan bitkileri ve özelliklerinin araştırılıp sunulması.
 4. Atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik-ekonomik boyutunun araştırılması.
 5. Kültür mantarı yetiştiriciliğinin araştırılması ve sunulması
 6. Bitkilerin teknolojide kullanım alanlarının araştırılması.
 7. Tarımda biyolojik, kimyasal veya fiziksel mücadele yöntemlerinden herhangi birinin ve bunun çevre üzerindeki etkilerinin araştırılması.
 8. Dünyada hızla artan obezitenin nedenlerinin ve olası sonuçlarının araştırılması ve sunulması.
 9. Okul kantinlerinde sık tüketilen besin maddelerinin kalori-besin değeri vb. gibi ölçütler açısından analizi, dengeli beslenme ve obezitedeki rollerinin araştırılması.
 10. Kimyasal gübrelerin osmoz ve turgora etkilerinin araştırılması.
 11. Pestisitlerin zirai mücadelede nasıl ve neden kullanıldığının araştırılması.
 12. DNA testinin kullanım alanlarının araştırılması ve sunulması
 13. DNA modeli tasarlanıp yapılması.
 14. Lizozom faaliyetlerinin canlı metabolizmasına etkilerinin araştırılması.
 15. Vücut ısısının aşırı yükselmesi veya düşmesinin vücut faaliyetlerine etkisinin araştırılması.
 16. Marketlerde satılan gıdalarda koruyucu, renk ve kıvam artırıcı maddelerin tespiti, bu maddelerden en az birinin kullanım sıklığı ve insan sağlığına etkilerinin araştırılması.
 17. Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanlarının araştırılması.
 18. Günümüzde kanser hastalığına yakalanan insan sayısı artışının olası sebeplerinin araştırılması.
 19. Sağlık alanında büyük önemi olan biyolojik bir buluşun hikayesinin araştırılması.
 20. Omurgalı hayvan koleksiyon tekniği ve uygulamas.
 21. Biyolojinin tarihsel gelişim tablosu ve yapılan çalışmalar
 22. Canlılar alemi tablosu ve sınıflandırmanın önemi ve sınıflandırmanın kriteri
 23. Biyolojiye emek veren bilim adamları, yaptığı işler ve kısaca hayatları
 24. Yaprak koleksiyonu ve hazırlanma metodu
 25. Böcek koleksiyonu ve hazırlanma metodu
 26. Omurgalı ve omurgasız hayvan saklama ve dondurma metotları ve numuneleri
 27. Bir biyoloji belgeselinin hazırlanması.
 28. Vitaminlerin insan hayatındaki yeri ve önemi
 29. Bitki ve hayvan hücrelerinin benzerlik ve farklılıklarını araştırınız.
 30. Hücrenin yapısı ve çalışma sistemini araştırınız.
 31. Suyun canlılar için önemini araştırınız.
 32. Bakteri kültürü ve antibiyotik etkisini araştırınız.
 33. İnsanın genom projesi
 34. Hücrelerde madde taşınmasının araştırılması
 35. Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanlarının araştırılması
 36. Bitkilerin teknolojide kullanım alanlarının araştırılması
 37. Enzimlerin günlük hayatımızda kullanım alanlarının araştırılması
 38. Vitaminler ve madensel maddelerin beslenmedeki önemi
 39. Kan gruplarının özellikleri ve grupların tespit edilmesi, kan alıp verme olayı
 40. Organik bileşiklerin araştırılması
10.SINIF BİYOLOJİ PROJE ÖDEVİ KONULARI 

 1. Mitoz Bölünme evrelerinin ve gerekliliğinin sunum olarak hazırlanması. 
 2. Mayoz Bölünme evrelerinin ve gerekliliğinin sunum olarak hazırlanması 
 3. Eşeysiz Üreme çeşitleri ile ilgili görsel sunumların hazırlanması.
 4. Partenogenez  hakkında sunum ve soru hazırlanması.
 5. Bakteri konjugasyonu ile Paramecium konjugasyonu arasındaki farkların sunum olarak hazırlanması.
 6. Çiçekli bitkilerde üremenin çizimle anlatılması
 7. Genetik mühendisliğinin tıp ve endüstride uygulama alanlarını araştırma
 8. GDO lu canlıların insan sağlığına etkilerini araştırma
 9. Komünitelerde rekabet, av – avcı ilişkisi
 10. Komünitelerde simbiyotik ilişkileri araştırma
 11. Süksesyon nedir? Nasıl gerçekleşir?
 12. Popülasyonlarda aşırı büyümenin olası sonuçları
 13. Dünyadaki başlıca karasal biyomlar ve özellikleri
 14. Dünyadaki başlıca sucul biyomlar ve özellikleri
 15. Bitki ve hayvanların yeryüzündeki dağılımını etkileyen faktörler
 16. Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanılıp kullanılmamasının araştırılması
 17. Yerel çevre sorunlarından herhangi birisine ilişkin belediye, orman müdürlüğü vb. kuruluşlarıyla işbirliğinin araştırılması
 18. Türkiye’nin enerji sorununun çözümüne yönelik alternatif enerji kaynaklarından herhangi birinin uygulanabilmesine yönelik olumlu ve olumsuz yönlerinin araştırılması
 19. Kromozomların yapısı ve sayısındaki değişmeler.
 20. Türkiye’de nükleer enerji kullanılmasının ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının araştırılması
 21. Biyolojik savaş ajanlarının ve etkilerinin araştırılması
 22. Küresel ısınmanın olası sonuçlarının dikkate alınarak çevreye etkilerinin ve çözüm önerilerinin araştırılması
 23. Gen – kromozom teorisini araştırma
 24. Genetik mühendisliğinin gıda ve tarım açısından yararları
 25. Genetik kopyalamayla ilgili çalışmaların araştırılması
 26. Bitki ve hayvanlarda klonlama çalışmaları
 27. Kromozomların ayrılmaması sonucu oluşan hastalıklar
 28. Mendel ilkelerinin tablosuEksik baskınlıkla ilgili örneklerin araştırılması
 29. Genetik danışmanlık hizmetleri ve önemi
 30. Mayoz bölünme mekanizması ve mayozda ayrılmama olayının nedenleri
 31. Genetik kodon sözlüğünü çizme ve tek yumurta ikizliği


www.biyolojiduragi.com

                                                                                                          

11.SINIF BİYOLOJİ PROJE ÖDEVİ KONULARI 

 1. Gözün yapısı ve görme mekanizması
 2. Ülser, hepatit, siroz, tansiyon hastalıklarının sebepleri ve tedavisi
 3. Çağımızın hastalığı olan obezitenin nedenlerini ve insan sağlığı üzerindeki etkileri
 4. Alkol ve uyuşturucunun merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkileri
 5. Kan yoluyla geçen hastalıklar ve tedavi yolları
 6. Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlar
 7. Alkolün insan sağlığına verdiği zararlar
 8. Aids hastalığının bulaşma yolları belirtileri ve tedavisi
 9. Sinir sisteminin yapısı ve özellikleri
 10. Koku duyusunun canlılar için önemi
 11. Kemik gelişiminde etkili olan hormonlar, vitaminler ve mineraller
 12. İnsanda denge olayının araştırılması
 13. Uyku mekanizmasının araştırılması
 14. Yağlı yiyeceklerin kalp-damar sağlığı üzerindeki etkileri
 15. Kalp atış hızına etki eden faktörler
 16. Seçilen bir kanser türünün nedenlerini, görülme sıklığı ve tedavisi
 17. Hormonların çalışma mekanizması ve hormon salgısının düzenlenmesi
 18. Alerji nedir, sık görülen alerji çeşitleri ve alerjide bağışıklık sisteminin rolü
 19. Vücudun savunma sisteminin araştırılması
 20. Türkiye’de doku ve organ nakilleri
 21. Kasların kasılma mekanizmasının araştırılması
 22. Hormonal hastalıklar ve tedavisi
 23. İnsan embriyosunun gelişiminin araştırılması
 24. Atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik ve ekonomik önemi
 25. Kök hücreleri nereden ve nasıl elde edilir ve kullanım alanlarının araştırılması
 26. İnsan beyninin kısımları ve beynimizin çalışma mekanizması
 27. Hayatın Başlangıcı ve Evrim
 28. Hayvanlarda Davranış
 29. Duyu Organlarımız
 30. Çevrenin Korunması ve Rehabilitasyonu
 31. Vücutta besinlerin sindirimi ve emilim
 32. Soluk alıp verme ile ilgili deney (akciğer) yapılır ve soluk alıp verme mekanizması açıklanır, solunumun çeşitleri açıklanır.
 33. Kan dolaşımı üzerine sinir sisteminin etkisini araştırır,
 34. Kan gruplarının belirlenmesi etkinliği.
 35. İnsan hayatına etkisi doğrudan olan, insan eliyle insana fayda sağlaması amaçlanarak yapılan, fakat zararı yararından fazla olan doğal yıkımlar hakkında sunum yapar.
 36. Virüslerin neden tamamen yok edilemediğinin açıklanması.
 37. Hayatın Başlangıcı ile ilgili görüşlerin açıklanması
 38. İnsan iskeleti çizerek üzerinde kemiklerin gösterilmesi
 39. Gözün ve kulağın yapısını çizim üzerine anlatma

www.biyolojiduragi.com


12.SINIF BİYOLOJİ PROJE ÖDEVİ KONULARI 

 1. Tüketim ile doğal denge arasındaki ilişkinin korunması nasıl olabilir var olan durum nedir?
 2. Bitki üretiminde kullanılan hormonlar ve görevleri.
 3. Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizması, bu mekanizmayı gösteren basit bir deney.
 4. Çimlenme deneyi yapılarak, çimlenmiş bir tohum üzerinde başlıca kısımlar gösterir.
 5. Dormansi olayının araştırılması
 6. Mendel ilkeleri örneklerle açıklanır.
 7. Genetik varyasyonlar ve biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişkiyi çaprazlama ile ispat ederek açıklar.
 8. Gen teknolojileri, DNA parmak izi analizi, kök hücre gibi teknolojilerin kullanım alanları araştırır.
 9. İnsan türünün dünya üzerindeki dağılımı, dağılımın tarihi geçmişi, biyolojik sebepleri.
 10. Biyolojik savaş ajanlarının araştırılması
 11. Kromozom mutasyonları
 12. Ayrılmama sonucu oluşan anormallikler
 13. Bitkilerde geotropizma nasıl gerçekleşir?
 14. Protein sentez şeması
 15. Endemik bir türün tanıtımı ( Poster, web sitesi vs )
www.biyolojiduragi.com


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

BİYOLOJİ HABERLERİ

POPÜLER YAYINLAR


FİZİK DERSİ