24 Ağustos 2022 Çarşamba

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI VE ÇEŞİTLİLİĞİ 2

1. BÖLÜM
1. CANLILARIN ÇEŞITLILIĞI VE SINIFLANDIRILMASI
1. SINIFLANDIRMANIN AMACI VE FAYDALARI
1. Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçüt, Yaklaşım ve Modeller
2. Günümüzde Kullanılan Sınıflandırma Yöntemi
2. SINIFLANDIRMADA KULLANILAN KATEGORILER VE BU KATEGORILER ARASINDAKI HİYERARŞI
3. İKİLİ ADLANDIRMA SISTEMI

2. BÖLÜM
2. CANLI ÂLEMLERI VE ÖZELLIKLERI
1. CANLI ÂLEMLERI
1. Bakteriler
Bakterilerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
2. Arkeler
Arkelerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
3. Protistler
Protistlerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
4. Bitkiler
Bitkilerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi
5. Mantarlar
Mantarların Biyolojik ve Ekonomik Önemi
6. Hayvanlar
Hayvanların Biyolojik ve Ekonomik Önemi
2. VIRÜSLER
Virüsler ve Sağlığımız

BİYOLOJİ HABERLERİ

POPÜLER YAYINLAR


FİZİK DERSİ