18 Ekim 2023 Çarşamba

SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ DERSİ YAZILI SORU VE CEVAPLARIYAZILI SORU VE CEVAPLARI 

SAĞLIL BİLGİSİ  VE TRAFİK KÜLTÜRÜ  

2023 - 2024 

1.DÖNEM  1.YAZILI


1. Kişilerin ve toplumların sağlığını etkileyen başlıca etmenler nelerdir? Dört tanesini yazınız.2. GDO’lu ürünlerin insan vücudunda yaratabileceği başlıca olumsuzluklar nelerdir.
3. Mikroplar insan vücuduna genellikle kulak, burun, boğaz, ağız boşluğu, cildin yaralanmış herhangi bir yeri vasıtasıyla girer. Mikroorganizmaların bu organlara bulaşma yollarının başlıcaları nelerdir? Dört tanesini yazınız.

4.Tanı ve tedavi hizmetleri üç basamakta gerçekleştirilir.

a) Basamakları yazınız.

  

b) Birinci basamak hangi kurumdur örnek veriniz.
5. Kişisel hijyen neleri kapsar yazınız?6. Dünya Sağlık Örgütünün 1948 yılında yaptığı tanıma göre sağlık tanımı nedir?

SAĞLIL BİLGİSİ  VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1.DÖNEM  1.YAZILI CEVAPLAR1. Kişilerin ve toplumların sağlığını etkileyen başlıca etmenler nelerdir dört tanesini yazınız.

Gürültü

Radyasyon

Cep telefonu

Hava kirliliği

Su kirliliği

Çöpler ve Atıklar

Vektörler

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)

 

2. GDO’lu ürünlerin insan vücudunda yaratabileceği başlıca olumsuzluklar nelerdir

Alerji

Antibiyotik direnci

Kanser


3. Mikroplar insan vücuduna genellikle kulak, burun, boğaz, ağız boşluğu, cildin yaralanmış herhangi bir yeri vasıtasıyla girer. Mikroorganizmaların bu organlara bulaşma yollarının başlıcaları nelerdir? Açıklayınız.
  • Öksürürken, aksırırken ya da konuşurken ağızdan çıkan damlacıkların başkası tarafından teneffüs edilmesiyle
  • Doğrudan deri temasıyla
  • Hastanın kullandığı çamaşır, yatak eşyası ve yiyecek eşyaları gibi malzemelerin kullanılması ya da bunlarla temas edilmesi
  • Hayvanların, bir insandan alıp başka bir insana ya da bir hayvandan alıp insanlara hastalık etkenini taşımasıyla
  • Hastalık yapıcı mikropların bulaştığı yiyecek ve içeceklerin alınmasıyla
  • Hastalıklı bir anneden hamilelik sırasında veya doğum esnasında bebeğe hastalık bulaşmasıyla
  • Kan yoluyla 
4. Tanı ve tedavi hizmetleri üç basamakta gerçekleştirilir.

a) Basamakları yazınız.

Birinci basamak sağlık hizmetleri:

İkinci basamak sağlık hizmetleri:

Üçüncü basamak sağlık hizmetleri:

b) Birinci basamak hangi kurumdur örnek veriniz.

Aile hekimlikleri, toplum sağlığı merkezleri, ana - çocuk sağlığı ve aile planlama merkezleri ile kurum hekimlikleri birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerdir.5.Kişisel hijyen;

El ve tırnak temizliği,

Ayak temizliği,

Saç temizliği ve bakımı,

Yüz, göz ve kulak temizliği,

Ağız ve diş temizliği,

Banyo alışkanlığı,

Koltuk altı temizliği  

Mevsime uygun giyinme


6. Dünya Sağlık Örgütünün 1948 yılında yaptığı tanıma göre sağlık,
Yalnızca hastalık ya da engelliliğin olmayışı değil; bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik durumudur


2022-2023

ADI:

SOYADI:

OKUL NO:

SINFI:

…………………………………… LİSESİ

SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ

…...SINIFLARIN

1.DÖNEM 1.YAZILI

SORULARI

www.biyolojiduragi.com

ALDIĞI NOT:

A.Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

(Her soru: 5 puan = toplam 40 puan)

1.

Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları kapsamına girmez?

A) Hasta, adalet ve hakkaniyete uygun şekilde

sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalıdır.

B) Hasta, kendisine sunulan sağlık hizmetlerinin neler olduğu ve bunlardan nasıl yararlanabileceği konularında kapsamlı şekilde bilgilendirilmelidir.

C) Mevzuatın izin verdiği ölçüde hastaya sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı tanınmalıdır.

D) Hastanın sağlık durumu herkes tarafından bilinmelidir.

E) Sağlık çalışanları, hastanın sağlığını korumak ve ızdırabını dindirmekle yükümlüdür.

5.

Aşağıdakilerden hangisi insanların temel sağlık haklarına kavuşturulmasının başlıca amaçlarından değildir?

A) İnsan onurunu korumak

B) Toplumda belli insan gruplarına önem vermek

C) Sağlık sistemlerinin erişilebilir olmasını garantilemek

D) Kişilerin, kendilerini etkileyecek sağlık politikaları ya da programlarının oluşturulmasını

ve karar alma süreçlerine katılımını garantilemek

E) Sağlıkla ilgili konularda bilgi isteme, verme ve kişisel mahremiyet haklarını korumak

 

2.

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin

insan vücuduna olan etkilerinden değildir?

A) Vücudu ve kasları geliştirir.

B) Temiz ve sağlığa uygun giyinmemizi sağlar.

C) Kalbin iyi çalışmasını sağlar.

D) Kan dolaşımının ve solunumun hızlanmasına

sebep olur.

E) Vücut farkındalığını geliştirir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi işitme engelliliğidir?

A) Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme

kaybı olması

B) Herhangi bir nedenle konuşamamak veya

konuşmanın hızında, akıcılığında ve ifadesinde

bozukluk olması

C) Bireyin çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliğinin

ya da uyumsal bozukluklarının olması

D) Bireyin tek veya iki gözünde tam veya kısmi

görme kaybı veya bozukluğu olması

E) Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının

engellenmesine neden olan, sürekli

bakım ve tedavi gerektiren hastalıklarının

olması


3.

Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak

sağlık hizmetleri kapsamında değildir?

A) Aile hekimlikleri

B) Toplum sağlığı merkezleri

C) Çocuk ve aile sağlığı merkezleri

D) Kurum hekimlikleri

E) Eğitim araştırma hastaneleri

 

7.

Aşağıdakilerden hangisi insanlar üzerinde

olumsuz etki yaratan ve hoşa gitmeyen seslere verilen addır?

A) Radyasyon

B) Kanserojen madde

C) GDO

D) Gürültü

E) Vektör

 

4.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizlik bakım araçlarından değildir?

A) Tırnak makası

B) Havlu

C) Tarak

D) Deodorant

E) Sabun

8.

Aşağıdakilerden hangisi sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesine verilen addır?

A) Şişmanlık

B) Zayıflık

C) Obezite

D) Oburluk

E) Hastalık


www.biyolojiduragi.comB. Aşağıdaki kavramları, cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz.

(Her soru: 5 puan = toplam 35 puan)

 

ilaç

diş taşı

 

sağlık hakkı

atık

teknolojik bağımlılık

6-10 dakika

radyasyon

zihinsel sağlık

ortopedik engellilik

aşı

tıbbi rehabilitasyon

banyo

fiziksel aktivite

zararlı alışkanlıklar

 

1. ...................................., hastalıkların tedavisinde en önemli unsurdur.

2. Deri yüzeyinde bulunan mikropların, yığılan kirlerin, ter ve diğer bileşiklerin uzaklaştırılması, dökülen yüzeysel

 hücrelerin atılması için mümkün olduğunca sık................................... yapmak gerekir.

3. ...................................., elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerjinin yayımı (emisyonu) ya 

da aktarımıdır.

4....................................., kişideki bedensel engellerin cerrahi veya tıbbi kontroller ile düzeltilmeye çalışılmasıdır.

5. İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hâle gelen, kullanım süresi dolmuş, 

yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere .................................... adı verilir.

6. ...................................., uluslararası insan hakları hukukunda mümkün olan en yüksek sağlık standardına 

ulaşma hakkıdır.

7. Bir bireyin kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve/veya fonksiyon kaybı olması durumuna 

.................................... adı verilir.

 

 

 

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

((Her soru: 5 puan = toplam 25 puan)

1.

 

Başkasına iyi gelen ilaçlar iyileştirici olabilir, denenmelidir.

 

2.

 

İnsanlara hastalık taşıyan sivrisinekler, hamam böcekleri, ev sinekleri (karasinekler), keneler ve kemirgenlere (fare ve sıçanlar) vektör adı verilmektedir.

3.

 

Kural dışı ilaç kullanımı; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı,uygun süre ve dozda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleridir.

4.

 

Bireyin çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliğinin ya da uyumsal bozukluklarının olması durumuna işitme engelliliği denir.

 

5.

 

Fiziksel veya zihinsel bir sorunu nedeniyle hareketleri, fonksiyonları, duyuları kısıtlanan ya da işlevlerini hiç yerine getiremeyen bireylere engelli birey adı verilir.

 

Puanlama: Soru üzerinde belirtildi       SÜRE:40dk.


 

B A Ş A R I L A R……

Öğretmen: Devrim Sarısoy

 

 

👉 SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORU VE CEVAPLARI WORLD BELGESİ.


CEVAPLAR:

CEVAP: 1.D  2.B  3.E  4.D  5.B  6.A  7.D  8.C   

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları kapsamına girmez?

A) Hasta, adalet ve hakkaniyete uygun şekilde

sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalıdır.

B) Hasta, kendisine sunulan sağlık hizmetlerinin neler olduğu ve bunlardan nasıl yararlanabileceği konularında kapsamlı şekilde bilgilendirilmelidir.

C) Mevzuatın izin verdiği ölçüde hastaya sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı tanınmalıdır.

D) Hastanın sağlık durumu herkes tarafından bilinmelidir.

E) Sağlık çalışanları, hastanın sağlığını korumak ve ızdırabını dindirmekle yükümlüdür.

5.

Aşağıdakilerden hangisi insanların temel sağlık haklarına kavuşturulmasının başlıca amaçlarından değildir?

A) İnsan onurunu korumak

B) Toplumda belli insan gruplarına önem vermek

C) Sağlık sistemlerinin erişilebilir olmasını garantilemek

D) Kişilerin, kendilerini etkileyecek sağlık politikaları ya da programlarının oluşturulmasını

ve karar alma süreçlerine katılımını garantilemek

E) Sağlıkla ilgili konularda bilgi isteme, verme ve kişisel mahremiyet haklarını korumak

 

2.

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin

insan vücuduna olan etkilerinden değildir?

A) Vücudu ve kasları geliştirir.

B) Temiz ve sağlığa uygun giyinmemizi sağlar.

C) Kalbin iyi çalışmasını sağlar.

D) Kan dolaşımının ve solunumun hızlanmasına

sebep olur.

E) Vücut farkındalığını geliştirir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi işitme engelliliğidir?

A) Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme

kaybı olması

B) Herhangi bir nedenle konuşamamak veya

konuşmanın hızında, akıcılığında ve ifadesinde

bozukluk olması

C) Bireyin çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliğinin

ya da uyumsal bozukluklarının olması

D) Bireyin tek veya iki gözünde tam veya kısmi

görme kaybı veya bozukluğu olması

E) Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının

engellenmesine neden olan, sürekli

bakım ve tedavi gerektiren hastalıklarının

olması

3.

Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak

sağlık hizmetleri kapsamında değildir?

A) Aile hekimlikleri

B) Toplum sağlığı merkezleri

C) Çocuk ve aile sağlığı merkezleri

D) Kurum hekimlikleri

E) Eğitim araştırma hastaneleri

 

7.

Aşağıdakilerden hangisi insanlar üzerinde

olumsuz etki yaratan ve hoşa gitmeyen seslere verilen addır?

A) Radyasyon

B) Kanserojen madde

C) GDO

D) Gürültü

E) Vektör

 

4.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizlik bakım araçlarından değildir?

A) Tırnak makası

B) Havlu

C) Tarak

D) Deodorant

E) Sabun

8.

Aşağıdakilerden hangisi sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesine verilen addır?

A) Şişmanlık

B) Zayıflık

C) Obezite

D) Oburluk

E) Hastalıkwww.biyolojiduragi.com


www.biyolojiduragi.com

B. Aşağıdaki kavramları, cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz.

 

ilaç

diş taşı

 

sağlık hakkı

atık

teknolojik bağımlılık

6-10 dakika

radyasyon

zihinsel sağlık

ortopedik engellilik

aşı

tıbbi rehabilitasyon

banyo

fiziksel aktivite

zararlı alışkanlıklar

 

1. İlaç hastalıkların tedavisinde en önemli unsurdur.

2. Deri yüzeyinde bulunan mikropların, yığılan kirlerin, ter ve diğer bileşiklerin uzaklaştırılması, dökülen yüzeysel hücrelerin atılması için mümkün olduğunca sık Banyo yapmak gerekir.


3. adyasyon elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerjinin yayımı (emisyonu) ya da aktarımıdır.


4. tıbbi rehabilitasyon kişideki bedensel engellerin cerrahi veya tıbbi kontroller ile düzeltilmeye çalışılmasıdır.


5. İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hâle gelen, kullanım süresi dolmuş, yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere atık adı verilir.

 

6. Sağlık hakkı, uluslararası insan hakları hukukunda mümkün olan en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkıdır.

 

7. Bir bireyin kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve/veya fonksiyon kaybı olması durumuna ortopedik engellilik adı verilir.

 

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

1.

Y

Başkasına iyi gelen ilaçlar iyileştirici olabilir, denenmelidir.

 

2.

D

İnsanlara hastalık taşıyan sivrisinekler, hamam böcekleri, ev sinekleri (karasinekler), keneler ve kemirgenlere (fare ve sıçanlar) vektör adı verilmektedir

3.

Y

Kural dışı ilaç kullanımı; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı,uygun süre ve dozda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleridir.

4.

Y

Bireyin çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliğinin ya da uyumsal bozukluklarının olması durumuna işitme engelliliği denir.

5.

D

Fiziksel veya zihinsel bir sorunu nedeniyle hareketleri, fonksiyonları, duyuları kısıtlanan ya da işlevlerini hiç yerine getiremeyen bireylere engelli birey adı verilir.

 

www.biyolojiduragi.com

 

👉 SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORU VE CEVAPLARI WORLD BELGESİ.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

BİYOLOJİ HABERLERİ

POPÜLER YAYINLAR


FİZİK DERSİ