1 Nisan 2024 Pazartesi

SAĞLIK VE TRAFİK KÜLTÜRÜ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI


1.

ortopedik engellilik   / ilaç  /  tıbbi rehabilitasyon / zihinsel sağlık  / banyo / aşı  / diş taşı /atık  /  sağlık hakkı /  teknolojik bağımlılık / 6-10 dakika / brusella / fiziksel aktivite / radyasyon / zararlı alışkanlıklar /  steril bir bez  / acil yardım / öğüt /  kuş gribi  /sırtüstü/

Aşağıdaki kavramları, cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz.

1. ...................................., uluslararası insan hakları hukukunda mümkün olan en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkıdır.

2. Bir bireyin kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve/veya fonksiyon kaybı olması durumuna ................................... adı verilir.

3. ...................................., elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerjinin yayımı (emisyonu) ya da aktarımıdır.


4. İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hâle gelen, kullanım süresi dolmuş, yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere .................................... adı verilir.

5. ....................................., kişideki bedensel engellerin cerrahi veya tıbbi kontroller ile düzeltilmeye çalışılmasıdır.

6. ...................................., hastalıkların tedavisinde en önemli unsurdur.

7. Deri yüzeyinde bulunan mikropların, yığılan kirlerin, ter ve diğer bileşiklerin uzaklaştırılması, dökülen yüzeysel hücrelerin atılması için mümkün olduğunca sık .................................... yapmak gerekir.

8. Bakteri plağı üzerine biriken inorganik maddeler .................................... oluşmasına neden olur.

9. ....................................; hastalık yapma yeteneği yok edilmiş bakteri veya virüslerin ya da bakterilerin zehirli toksinlerinin etkilerinin yok edilmesiyle elde edilmiş biyolojik maddelerdir.

10. ....................................; sığır, koyun, keçi ve domuzlarda özellikle testis, meme, uterus gibi genital organlara yerleşir.

11. İnsanlara, hayvanlardaki (tavuk, ördek vb.) virüslerden bulaşan ...................................., grip benzeri bir hastalıktır.

12. Günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler .................................... olarak adlandırılır.

13. ...................................., bireyin kendisiyle ve çevresiyle denge ve uyum içerisinde olmasıdır.

14. Ergen bireylere sürekli olarak .................................... verilmemelidir.

15. ...................................., insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek davranışı bağımlı olacak derecede sürdürmeye iten davranışlardır.

16. Kişinin bağımlısı olduğu herhangi bir teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı duruma .................................... adı verilir.

17. İlk yardımdan farklı olarak hasta ya da yaralılara doktor ve hemşire gibi sağlık eğitimi almış kişilerin yaptığı müdahale .................................... olarak adlandırılır.

18. Kanamalar çoğu zaman .................................... içinde durur çünkü vücudun kendine özgü savunma mekanizmaları vardır.

19. Kanamakta olan kulağın öncelikle .................................... kullanılarak temizlenmesi gerekmektedir.

20. Şoktaki bir yaralı .................................... yere yatırılmalı ve yaralının bacakları biraz yükseğe kaldırılmalıdır.

 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

(    ) 1.Fiziksel veya zihinsel bir sorunu nedeniyle hareketleri, fonksiyonları, duyuları kısıtlanan ya da işlevlerini hiç yerine getiremeyen bireylere engelli birey adı verilir.

(    ) 2. Bireyin çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliğinin ya da uyumsal bozukluklarının olması durumuna işitme engelliliği denir.

(    ) 3. İnsanlara hastalık taşıyan sivrisinekler, hamam böcekleri, ev sinekleri (karasinekler), keneler ve kemirgenlere (fare ve sıçanlar) vektör adı verilmektedir.

(    ) 4. Kural dışı ilaç kullanımı; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleridir.  

(    ) 5. Başkasına iyi gelen ilaçlar iyileştirici olabilir, denenmelidir. 

(    ) 6. Kişisel bakım ve temizlik, özellikle el ve ayakları yıpratacağından çok sık yapılmamalıdır.

(    ) 7. Çapraz bulaşma; temiz bir yiyeceğe, besin olmayan ve bakteri içeren etmenlerden bakteri bulaşmasıdır.

(    ) 8. Çatlak, kirli ve kırık yumurta, yumurtanın doğal olduğunu gösterir.

(    ) 9. Zoonoz hastalıklar ve enfeksiyonlar; doğal koşullarda omurgalı hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara geçebilen hastalıkların tümüdür.

(    ) 10. İlk yardımcı sakin ve kararlı olmalıdır.

 

 

 

CEVAPLAR:

 


 1.SORU

1. sağlık hakkı / 2. ortopedik engellilik  / 3. Radyasyon / 4. atık  / 5. tıbbi rehabilitasyon  /

6. ilaç  / 7. banyo 8. diş taşı  / 9. aşı  / 10. brusella  / 11. kuş gribi  / 12. fiziksel aktivite  

13. zihinsel sağlık  / 14. öğüt   15. zararlı alışkanlıklar  / 16. teknolojik bağımlılık / 

17. acil yardım / 18. 6 -10 dakika / 19. steril bir bez 20. sırtüstü

 

2.SORU

 1. D 3. D 5. Y 7. D 9. D

2. Y 4. Y 6. Y 8. Y 10. D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

BİYOLOJİ HABERLERİ

POPÜLER YAYINLAR


FİZİK DERSİ